Izračun samopridržaja

  • PRINTAJ
  • PODIJELI
  • POŠALJI

Metod izračuna samopridržaja prema premiji:

Unesite premiju izabrane vrste osiguranja (KM)
Za ovaj obim premije maksimalni samopridržaj po riziku može iznositi (KM)
Alocirani kapital za premiju izabrane vrste osiguranja treba biti (KM)

Metod izračuna samopridržaja prema alociranom kapitalu:

Unesite stvarno alocirani kapital vašeg društva za izabranu vrstu osiguranja (KM)

Za ovoliki stvarno alocirani kapital vašeg društva maksimalni samopridržaj po riziku može iznositi (KM)

 
Pojednostavljeni izračun može poslužiti kao informaicja i orijentir, ali se do stvarnog samopridržaja može doći jedino aktuarskim izračunom.