Riječ direktora

Prema nerevidiranim podacima, u 2017. godini smo ostvarili premiju od 51.428.376 KM uz bruto dobit od preko 13,6 miliona KM. Ovakva dobit Bosna Re-a je znatno viša od uobičajene, zahvaljujući prodaji dionica u koje smo investirali prije dosta godina. Na našu redovnu profitabilnost je dosta utjecaja bilo zbog većih požarnih šeta koje su se ostvarile tokom prošle godine, a između njih je i najveća poslijeratna požarna šteta koja se desila na prodajnom objektu kompanije Bingo u predgrađu Mostara. 

Karakteristika 2017. godine, barem kad je osiguranje u pitanju, je nastavak pada premijskih stopa u imovinskim osiguranjima, kao i u auto-kasku, te opredijeljenost većeg dijela tržišta u oba entiteta da se pomaci nabolje naprave u pogledu osiguranja od autoodgovornosti. No, fokus na jednu vrstu osiguranja doveo je do slabljenja na nekim drugim vrstama osiguranja, te se konkurencija prelijeva na osiguranje od požara i osiguranje ostale imovine. Sve to se dešava u situaciji povećanog broja šteta i značajno većeg intenziteta ostvarenih šteta, što je zabrinjavajući trend.

2017. je donijela i konsolidaciju tržišta kroz tri akvizicije (Grawe i VGT, BSO i Zovko, kako bi nastalo društvo Adriatic, te kupovina Merkur BH Osiguranja od strane VIG grupe). Čini se da će se ovaj trend i nastaviti, a novi Zakon o osiguranju FBiH propisuje i povećanje dioničkog kapitala društava za osiguranje, te društva koja nemaju predviđeni uvećani kapital imaju još 4 godine da se usklade s novim zakonskim odredbama. I predviđeno povećanje kapitala može utjecati na daljnja spajanja društava za osiguranje.

Nakon Zakona o osiguranju uslijedilo je usvajanje niza podzakonskih akata, a u formi prednacrta su i još dva zakona, Zakon o obaveznim osiguranjima u prometu kao i Zakon o posredovanju i zastupanju u osiguranju, tako da se unekoliko u Federaciji BiH mijenja i zakonski okvir za obavljanje poslova u osiguranju. Kako Bosna Re već ima dionički kapital na nivou koji je predviđen novim Zakonom o osiguranju, usklađivanje s novim zakonom radimo na temelju i u skladu sa tempom donošenja novih podzakonskih akata.

U 2018. godini Bosna Re slavi 40 godina rada. Tokom 1977. godine su napravljeni sporazumi o osnivanju društva, a nakon registracije na sudu u martu mjesecu, Bosna Re je započela rad kao Zajednica reosiguranja Bosna reosiguranje, kroz Zajednicu rizika reosiguranja imovine, na dan 01.04.1978. godine. Pripremamo se da obilježimo ovaj značajan jubilej, ponosni na proteklih 40 godina rada. Svoju misiju nastavimo i dalje.

 

Direktor

Zlatan Filipović

 

09.03.2018.