Riječ direktora

Prema nerevidiranim podacima, u 2018. godini smo ostvarili premiju od 53.226.680 KM uz bruto dobit od oko 1,8 miliona KM. Pri samom kraju godine trend učestalih požarnih šteta se i pogoršao, te je u konačnici to utjecalo na određeno smanjenje bruto dobiti Bosna Re za 2018.

Karakteristika 2018. godine, barem kad je osiguranje u pitanju, je slična onome što smo rekli i za 2018., nastavak pada premijskih stopa u imovinskim osiguranjima, kao i u auto-kasku, te opredijeljenost većeg dijela tržišta u oba entiteta da se pomaci nabolje naprave u pogledu osiguranja od autoodgovornosti. Došlo je do određenih promjena nakon akvizicija prethodne godine - BSO nakon akvizicije i pridruživanja Zovko osiguranja od početka 2018. posluje kao Adriatic osiguranje, okončano je pridruživanje ranijeg VGT osiguranja u Grawe osiguranje, Merkur BH je promijenio naziv u Vienna osiguranje kako bi po imenu bili sličniji vlasničkoj grupaciji VIG, a Grazer Wechselseitige je napravio još jednu akviziciju, kupovinom Atos osiguranja u Republici Srpskoj. Krajem godine u Banja Luci je formirano novo društvo, Premium Invest osiguranje.

Zakonski okvir u Federaciji BiH se nije mijenjao, dok je u Republici Srpskoj pripremljen nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje koji je Narodna Skupština Republike Srpske prihvatila kao zvanični nacrt 14.2.2019.

2018 .godina, kao što smo već rekli, pokazuje povećani broj požarnih šetta, a dobar broj njih je nastao namjernom paljevinom. Taj trend se nastavio i u 2019. godini, spomenimo samo požar na tržnici u Tuzli, te dva odvojena požara u krugu Incela u Banja Luci, a gdje je do sada bio toliki broj požara da se ni statistika više ne može voditi. U pogledu krađa novca na lokaciji, dok je 2018. bila relativno dobra godina, čak sa određenim poboljšanjem koje se vidi kroz smanjenje broja takvih slučajeva, 2019. je počela slabo, sa dosta opljačkanih poslovnica banaka i opljačkanih bankomata, pa čak i sa prvom većom talačkom krizom prilikom pljačke banke. To je prilično crna najava ekonomskog stanja u zemlji i nadajmo se da će taj trend prestati. Uz to, desio se značajan broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom kako krajem 2018. tako i do sada u 2019.

Pred osiguranjem u BiH svakako stoje veliki izazovi, od odgovora na loše trendove koje smo spomenuli, pa do novih propisa i konačlne izrade koncepta zaštite od prirodnih opasnosti, na kojem je u velikoj mjeri angažiran UNDP, Agencija za osiguranje RS i Agencija za nadzor osiguranja FBiH. entitetska udruženja društava za osiguranje, te društva za osiguranje.

Direktor

Zlatan Filipović 

15.03.2019.