Riječ direktora

Ispratili smo 2016. godinu i zakoračili u 2017. s nadom da će donijeti promjene na bolje. I Vama koji gledate našu web stranicu želimo sve najbolje u ovoj novoj godini. 

Na tržištu osiguranja u prošloj godini zabilježen je rast premije od oko 7%, čemu je najviše doprinio rast premije osiguranja od autoodgovornosti, te rast premije života. No, kod životnog osiguranja je očito usporavanje rasta premije koje više nije dvocifreno. Loše mogućnosti investiranja pogađaju tako životno osiguranje i u Bosni i Hercegovini, baš kao što je to slučaj i u ostatku Europe. 

Pri tome, zabrinjavajući je trend stagnacije premije u vrstama 08 i 09. Jasna je povezanost investicija sa ovim vrstama osiguranja, te se stoga kod osiguranja od ostalih šteta na imovini jasno osjetio zastoj u prošloj godini u izgradnji dionica auto ceste na koridoru Vc. 

Politička klima i nadalje nije povoljna za napredak privrede u BiH, pa samim tim ni osiguranja. Rijedak pozitivni pomak je predaja aplikacije za članstvo u EU početkom 2016. godine, no slobodno možemo reći da je skoro sve ostalo što smo u politici vidjeli bilo negativno po ekonomiju. Stoga nastavak rasta izvoza, kao svojevrstan eksces u ovakvom poslovnom okruženju, ohrabruje. 

Situacija na tržištu osiguranja u BiH se usložnjava pojavom tri nova društva za osiguranje (Euros, SAS SuperP i Central), koja su svoj rad započela sa osiguranjem od autoodgovornosti. Uz to, prodaja dijela Sarajevo osiguranja u državnom vlasništvu je odgođena, a to društvo je otpočelo proces restrukturiranja. Bivše Bobar osiguranje je dobilo nove vlasnike i preimenovano je u Atos osiguranje, a Krajina osiguranje je dobilo vanrednu upravu. 

Pri tome, kriteriji kod preuzimanja rizika, posebno u imovini, i nadalje se snižavaju do te mjere da se i najveći i vrlo specifični rizici nude bez adekvatnih informacija, mogućnosti snimanja rizika prije preuzimanja ili bilo kakvih pojašnjenja. 

Iako je još rano za konačne rezultate (u reosiguranju obračuni 4. kvartala dolaze nakon isteka kalendarske godine, tako da se prave aktuarske procjene), očekujemo nešto višu bruto premiju reosiguranja od planirane, nešto nižu neto premiju reosiguranja od planirane, te dobit u okvirima plana i u tom pogledu možemo biti zadovoljni našim poslovanjem u 2016. godini. 

S obzirom na kvalitetne pripreme, obnova ugovora o reosiguranu je gotovo u potpunosti kompletirana i očekujemo još jednu dobru godinu, iako je 2017. počela sa vrlo velikim hladnoćama. Ostaje da vidimo kakve nam još sve izazove sa sobom donosi.

 

Direktor

Zlatan Filipović

9. januar 2017.