Riječ direktora

 

Rezultat koji smo ostvarili sa 30.06.2017. je zadovoljavajući, iako smo zabilježili malo zaostajanje u pogledu premije u samopridržaju, a ostvarili rast u pogledu bruto premije reosiguranja. Bruto premija je ostvarena u visini od 19.535.027 KM, što je 2,99% više u odnosu na bruto premiju ostvarenu u istom periodu prethodne godine, a 4,68% više u odnosu na plan bruto premije za prvih 6 mjeseci 2017. godine. Premija u samopridržaju je ostvarena u visini od 6.284.226 KM, što je 89,25% od iznosa ostvarenog u istom periodu prethodne godine, te 94,70% od planiranog iznosa za 2017. Iako je blago smanjenje premije u samopridržaju zbog dešavanja na tržištu bilo planirano, pad je ipak bio nešto veći. 

Kretanje premije osiguranja na tržištu za prvih pola godine općenito je pozitivno, sa neočekivanim rastom od 10,51% u odnosu na 2016. godinu, no takav rast se ne reflektira automatski i na poslove reosiguranja.

 Razlog za to leži u porastu premije autoodgovornosti (rast od 9,68% ili 12.003.105 KM više), životnih osiguranja (12,12% rasta ili 6.262.960 KM više), te osiguranje nezgode (12,64% ili 2,325.557 KM više). Osiguranje kredita je skočilo za 50,64% (ili za 1.736.516 KM više nego u istom periodu prethodne godine), no ova osiguranja sa sobom nose i posebne rizike. Zbog male osnovice, porast kod nekih drugih vrsta osiguranja u apsolutnom iznosu nije posebno visok, te je možda potrebno poslije dužeg vremena kao ponovo uspostavljen pozitivan trend navesti porast premije osiguranja imovine od požara (21,10% ili 2.637.058 KM više). No, istovremeno je i za Bosna Re značajna vrsta osiguranja, osiguranja od ostalih šteta na imovini, pala za 4,82% (626.190 KM manje nego u istom periodu prethodne) godine, čime se nastavlja višegodišnji trend pada premije u ovoj vrsti osiguranja. 

Dok pad premije osiguranja od ostalih šteta na imovini ima jasan uzrok u smanjivanju građevinskih aktivnosti u državi (nema, na primjer, otvaranja radova na novim dionicama autocesta, niti drugih značajnijih infrastrukturnih radova), dobar dio premije osiguranja imovine od požara potječe od tzv. fronting poslova, što pokazuje zašto raste bruto premija reosiguranja, a pada neto premija reosiguranja. 

Općenito, možemo reći da se kod osiguranja imovine od požara razbuktava cjenovni rat kakav je srozao osiguranje od nezgode prije 10-tak godina, te se police obnavljaju vrlo često uz 50% od prethodne premije, ali ipak ukupan broj osiguranja raste. To je jedna od tri aktualne karakteristike ove vrste osiguranja na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini koju bismo istaknuli u ovom tekstu. 

Druga karakteristika je, posebno kod velikih rizika, pristup procjeni PML-a bez izlaska na lokaciju i bez utemeljenja u općeprihvaćenim klauzulama i smjernicama o procjeni PML-a. U slučajevima izgorjelih prodajnih prostora (mahom većih samoposluga ili sličnih prodajnih prostora) PML nije bio dobro određen u ¾ slučajeva. Pri tome, i nadalje se kao argument (ili bolje reći izgovor) za kvalitet rizika ili opravdanje za postavljeni PML koriste način gradnje, mjere protupožarne zaštite i tome slično, a zanemaruju osnovni postulati kod određivanja PML-a, koje možete pronaći u našim smjernicama za određivanje PML-a na ovoj web stranici. 

Konačno, treća karakteristika, koja obilježava osiguranje od požara u proteklih 12 mjeseci je neuobičajeno veliki broj požarnih šteta značajnije visine. Gadžo komerc, Škafa, Bingo, farma Andrić, Fa Goražde, Alba Mostar, Standard, Slavonija DI, Luxor XL, te mali požar u sarajevskom centru Importanne, ali na koji i nakon uključenja alarma niko nije dugo reagirao, su primjeri takvih šteta, od kojih su neke milionske, a od navedenih samo dvije nisu bile osigurane. Pri tome, za neke od njih se pretpostavlja da su nastale izvođenjem radova koji očito nisu praćeni adekvatnim mjerama opreza i zaštite, a jedna šteta je nastala namjernom paljevinom radi prikrivanja ubistva. 

Ipak, od dobrih vijesti sa tržišta možemo izdvojiti to da je od 01.07.2017. JP EP BiH ponovno osigurala svoje imovinske rizike, nakon što godinu i tri mjeseca nisu bili osigurani zbog obaveze poštivanja procedura javnih nabavki, koje nameću poštivanje zakona i zanemaruju zaštitu državne imovine. 

Rezultat iz redovnog poslovanja nakon prvih 6 mjeseci ove godine je zadovoljavajući te je čak i nešto veći od rezultata ostvarenog u istom periodu u prošloj godini, no rezervacije za nastale štete od kojih smo neke ranije spomenuli bit će uključene u rezultat tek krajem godine. Povrh toga, izuzetan rezultat je ostvaren prodajom dionica koje smo imali u pridruženom društvu. Zahvaljujući tome, 2017. godina će rezultatski biti najbolja godina u 40 godina postojanja i rada Bosna Reosiguranja.

 

Zlatan Filipović

Direktor

20.07.2017.