Godina 2013

U 2013. godini održani su seminari u sjedištima nekih od cedenata Bosna RE.

Guy Carpenter, Seminar Odgovornost, 19.03.2013., predavač gosp. Morley Speed.