Godina 2011

Munich Re imovinski seminar:

Gosp. Johann Ostermeier, Munich RE

 • Procjena PML-a na rizicima požara i tehničkih vrsta

      Gosp. Christian Rottler, Munich RE

 • Procjena PML-a na rizicima požara i tehničkih vrsta, nastavak

      Gosp. Christian Rottler, Munich RE

 • Procjena rizika (mjere zaštite, specifičnosti rizika kod pojedinih djelatnosti)

      Gosp. Christian Rottler, Munich RE

Polish Re okrugli stol Domaća AO:

 • Prezentacije Polish Re-a, iskustvo Poljske od 2003. do 2010.:
 • Makroekonomski okvir

            Rast BDP
            Nivo inflacije
            Stopa nezaposlenosti
            Prosječna plata
            Broj registriranih vozila, broj neosiguranih vozila, broj šteta

 • Zakonski okvir

            Minimalni iznosi pokrića
            Period za prijavu šteta/zastara
            Actio Directa – direktno obraćanje sudu
            Anuiteti ili isplate u jednokratnim iznosima
            Bol, patnja i druge komponente odštetnih zahtjeva kod  
            nematerijalnih šteta

 • Tržišni razvoj u poslu AO uključujući:

            Ukupnu premiju tržišta i rezultate (kvota šteta i kombinirana    
            kvota)
            Prosječne premije u segmentima individualnih vozila i 
            korporacijskih vozila
            Razvoj učestalosti  šteta i veličine šteta

 • Nastavak prezentacija Polish Re-a
 • Razvoj strukture reosiguravajućeg pokrića u razmatranom periodu u pogledu:

            Prosječnog nivoa prioriteta
            ROL (stope na pokriće), trošak reosiguranja po polici
            Razvoj najvećih nematerijalnih šteta na tržištu u poređenju
            sa ostalim tržištima EU

 • Pojedinačni primjeri šteta sa fokusom na promjenama komponenti naknade kroz protek vremena

Agnieszka Koper, Krystyna Czerwinska-Raczynska, Justyna Maksymiuk, Szymon Sulewski, Artur Michalak, Polish Re

 

 • Prezentacija AO u BiH, sa naglaskom na razvoj u Republici Srpskoj i na bazi podataka iz portfelja Bobar osiguranja

      Gosp. Branimir Durić, Bobar osiguranje

 • Prezentacija AO u BiH na bazi podataka iz portfelja Sarajevo osiguranja

Gđa Sonsirej Radivojević, Sarajevo osiguranje

SCOR zelena karta

 • Prezentacija grupe SCOR

Gosp. Domenico Semeraro, SCOR Global P&C Deutschland

 

 • Prijavljivanje šteta u reosiguranje i druge klauzule i indeksacija prioriteta i limita

Gosp. Domenico Semeraro, SCOR Global P&C Deutschland

 

 • Određivanje cijene reosiguranja viška štete za zelenu kartu

Dr. Wolfgang Schanz, SCOR Global P&C Deutschland

 • Scenariji velikih šteta u autoodgovornosti
 • Gosp. Hans-Ulrich Finck, SCOR Global P&C Deutschland
 • Anuiteti u autoodgovornosti

Mr. Andrea Biancheri, SCOR Global P&C Zurich

 

Guy Carpenter Solvency II

 • David Flandro: Stanje tržišta - Globalno tržište reosiguranja i katalizatori za promjene
 • Dr Frank Achtert: Solventnost II – Poslovna prilika?