Godina 2008

  • Seminar zelena karta,
    Sarajevo, 24.04.2008.

                        o   Council of Bureaux
                              Ms. Kristin Fabel
                              Mr. Marc Henry
                             CoB Financijski kriteriji za nadzirane clanove

 

           o   Munich Re
                 Ms. Elke Gunsenheimer  
             Teska tjelesna povreda


           o   Mr.  Georg Stein
                 Izvještavanje o zahtjevima i štetama
                 Indeksna klauzula
                 Klauzule prijava odstetnih zahtjeva
                 Primjer indeksacije

                         o   Aon Hamburg
                              Ms. Irina Kaiser               

                              AON Analiza reosig zelene karte BiH