Godina 2007

Prezentacija novih tarifa za potres za BiH,
Sarajevo 21.03.2007.
Swiss Re
Mr. Roman Buegler
Dr Silvio Tschudi
Prezentacija Sigurnost novca u transportu, aspekti osiguranja/reosiguranja,
Sarajevo 23.05.2007.
Bosna Re
Gosp. Zlatan Filipović
 
Seminar Zelena karta i domaća AO,
Sarajevo 12.06.2007.
Munich Re
Mr. Nicolaus von Welck
Mrs. Elke Gunsenheimer
Mr. Florian Schubert
Aon
Mr. Mario Baotić
Mr. Draženko Guber