Godina 2006

                    •  Seminar o tehničkim vrstama,
                        Sarajevo 04. i 05.04.2006. 
                     o   GE Insurance Solutions
                           Mrs. Andrea Fuchs 
                           Mr. Graeme Webb

                           Procjena maksimalne izloženosti šteti
                           Procjena izloženosti maks šteti-izgradnja cesta

                           Mr. Markus Wittke

                           Hidrocentrale 
                           Osiguranje kotlova i strojeva
                           Tabele troškova zamjene (Datum januar 2001)                            

                           Mr. Toru Kumagai

                      • Seminar Upravljanje rizikom i procjena požarnog PML-a, 
                         Sarajevo 21.09.2006. 
                        o Swiss Re
                           Mr. Roman Buegler
                           Dr Michael Buser