Godina 1999

 • Aspekti upravljanja rizikom i procjena potencijala šteta u industrijskom požarnom osiguranju
  Sarajevo 03. i 04.11.1999.
  • ERC Frankona Re
   Petra Fleck
   Hans-Guenter Kirsten
   Jean-Francois Spoiden