Godina 1999

Fotografiju objavljujemo zahvaljujući ljubaznosti gospođe Mile Ereš i gospodina Ivana Luburića

15.6.99

 

 • Aspekti upravljanja rizikom i procjena potencijala šteta u industrijskom požarnom osiguranju
  Sarajevo 03. i 04.11.1999.
  • ERC Frankona Re
   Petra Fleck
   Hans-Guenter Kirsten
   Jean-Francois Spoiden

Fotografiju objavljujemo zahvaljujući ljubaznosti gospođe Mile Ereš i gospodina Ivana Luburića

 

03.11.99