Uprava

UPRAVA BOSNA RE

Zlatan Filipović, direktor, 
Bakir Pilav, izvršni direktor za finansije 


NADZORNI ODBOR


Predsjednik: Salčin Midhad
Babić Enisa
Hadžić Ismet
Karahmet Jasenko
Repak Semiha


ODBOR ZA REVIZIJU

Predsjednica: Kozarić Alma
Karasalihović Amra
Vujnović Kornelije

Sekretar Bosna Re

Vesna Filipović-Ivanović