Riječ direktora

Nakon izazova koje su sa sobom donijele dvije pandemijske godine, 2022. godina je umjesto olakšanja donijela nove izazove, napad na Ukrajinu i rat u toj zemlji.  Posljedično su došli i poskupljenje energenata i globalni rast inflacije, za koju smo i na samom početku godine mislili da će biti problem, ali nismo ni sanjali da će doseći takve razmjere.

Ova godina je u Bosni i Hercegovini protekla u žestokim političkim raspravama koje su kulminirale sa općim izborima u mjesecu oktobru. Za razliku od prethodnog perioda, nakon samih izbora čini se da je situacija puno mirnija i da se kooperativnost između političkih aktera postavlja kao standard ponašanja.

Iako je očito godina bila teška, na financijske institucije, pošte i bankomate su prema člancima u medijima izvedena samo 4 napada, jedan na bankomat, jedan na poštara koji je nosio penzije, te dva pokušaja provalne krađe u poslovnice banaka. Nadamo se da će se ovako povoljna situacija nastaviti i u 2023. godini.

S druge strane, inflacija koja je prešla 16% u BiH, sve značajnije utiče na rezultate društava za osiguranje. Kvote šteta rastu usljed povećanih cijena dijelova, građevinskog materijala, kao i rada, a to se odražava u mnogobrojnim vrstama osiguranja, od AO, preko auto-kaska, do imovine i zdravstvenog osiguranja.

U 2022. godini su zabilježeni i neki s aspekta osiguranja jako bitni ili potencijalno bitni događaji, poput potresa u Hercegovini 22.04.2022., jačine 5,6 stepeni Richterove skale. Ovaj potres je odnio jedan ljudski život i oštetio oko 1.000 objekata, ali za osiguranje nije donio ni jedan jedini odštetni zahtjev. U požaru koji je izbio 24.05.2022. kod Bihaća je u cjelini izgorjela tvornica Austrotherm, što je možda i najveća osigurana požarna šteta u Bosni i Hercegovini nakon 1992. godine. Šteta nije bila reosigurana kod Bosna Re.

U ovom trenutku raspolažemo podatkom o premiji osiguranja u BiH samo za prvih 9 mjeseci 2022. godine. Na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine poslovalo je 25 društava za osiguranje. Ostvarila su 668.929.861 KM (342.018.407 EUR) premije, što je u odnosu na prvih 9 mjeseci 2021. godine rast od 8,16%.

Prema procjenama Bosna RE, ukupna premija u BiH u 2022. godini se očekuje u visini od 888 miliona KM (454,03 miliona EUR). Za 2023. godinu predviđamo porast premije na 934,62 miliona KM (477,86 miliona EUR), što predstavlja rast od 5,24%.

Bosna RE očekuje ostvarenje premije reosiguranja u 2022. godini od 84.522.982 KM (43.216.356 EUR), što bi bilo 15,35% više u odnosu na 2021. godinu.

Ovakav rezultat bi bio iznad plana, a nadamo se i ostvarenoj bruto dobiti od 3 miliona KM (1,53 miliona EUR), 5,48% više u odnosu na 2021. i nešto više od planirane bruto dobiti za 2022.

Za 2023. godinu očekujemo da ćemo uspješno obnoviti ugovore o reosiguranju sa cedentima kao i ugovore o retrocesiji. U zadnjih nekoliko decenija obnova nije bila toliko kasno u godini, sa plasmanima koji još uvijek nisu zatvoreni u potpunosti. Tržište reosiguranja se tokom 2022. godine znatno promijenilo i postalo skuplje i rigoroznije. Ipak, čini nam se da smo u dobroj poziciji da i 2023. godina bude uspješna.

Želimo da 2023. godina bude sretna i uspješna i vama,

Direktor

Zlatan Filipović

27.12.2022.