Uprava

UPRAVA BOSNA RE

Zlatan Filipović, direktor, 
Bakir Pilav, izvršni direktor za finansije 


NADZORNI ODBOR


Predsjednik: Salčin Midhad
Hadžić Ismet
Babić Enisa
Karahmet Jasenko
Repak Semiha

ODBOR ZA REVIZIJU

Predsjednica: Kozarić Alma
Amra Karasalihović
Vujnović Kornelije

Sekretar Bosna Re

Vesna Filipović-Ivanović