Kontakt

Bosna Reosiguranje d.d.
Zmaja od Bosne 74
71000 Sarajevo

UPRAVA

ZLATAN FILIPOVIĆ
direktor
tel. +387 33 725 511 - 725 512
fax +387 33 725 521 
e-mail: zlatan.filipovic@bosnare.ba

BAKIR PILAV
izvršni direktor za finansije 
tel. +387 33 725 517 - 725 519
fax +387 33 725 521 
e-mail: bakir.pilav@bosnare.ba


URED DIREKTORA
ALMA AGIĆ
tel. +387 33 725 511 - 725 512
fax +387 33 725 521 
e-mail: alma.agic@bosnare.ba


DIREKTOR ZA AKTUARSTVO, ERM i IT

ALMA BEĆIRSPAHIĆ-ČOLPA
tel: +387 33 725 530
e-mail: alma.becirspahic@bosnare.ba

AKTUAR

AMELA REDŽEBAŠIĆ
tel. +387 33 725 529
e-mail:amela.redzebasic@bosnare.ba

SEKTOR REOSIGURANJA

fax + 387 33 725 522

ZLATKO TERZIĆ
tel. +387 33 725 513
e-mail: zlatko.terzic@bosnare.ba 

JASMINA SPAHIĆ 
tel. +387 33 725 526 
e-mail: jasmina.spahic@bosnare.ba

IVONA RADOVIĆ
tel. +387 33 725 536
e-mail: ivona.radovic@bosnare.ba

AIDA BABIĆ - BERKOVAC
tel: +387 33 725 533
e-mail: aida.babic@bosnare.ba

AZRA BULJUGIĆ
tel: +387 33 725 527
e-mail: azra.buljugic@bosnare.ba


SEKTOR FINANSIJA I KNJIGOVODSTVA

fax +387 33 725 528  

DIREKTOR FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA

AMELA MUJAN
tel. +387 33 725 516 
e-mail: amela.mujan@bosnare.ba 

EDISA BAJRAKTAREVIĆ
tel. +387 33 725 514 
e-mail: edisa.bajraktarevic@bosnare.ba 

 

SEKTOR UPRAVNO-PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA

VESNA FILIPOVIĆ-IVANOVIĆ 
sekretar Društva
tel. +387 33 725 505 
e-mail: vesna.filipovic@bosnare.ba