SORS

33. susret osiguravača i reosiguravača - SorS 2022.

održat će se u Sarajevu  od 08. do 10. juna/lipnja 2022. godine

 

  

Posjetite web stranicu SORS