SORS

34. susret osiguravača i reosiguravača - SorS 2023.

održat će se u Sarajevu  od 14. do 16. juna/lipnja 2023. godine u hotelu Swissotel 

 

  

Posjetite web stranicu SORS