SORS

31. susret osiguravača i reosiguravača - SorS 2020.

održat će se u Sarajevu  od 30. septembra/rujna do 02. oktobra/listopada 2020. godine

 

  

Posjetite web stranicu SORS