SORS

35. susret osiguravača i reosiguravača - SorS 2024.

održat će se u Sarajevu  od 12. do 14. juna/lipnja 2024. godine u hotelu Swissotel 

 

  

Posjetite web stranicu SORS