SORS

29. susret osiguravača i reosiguravača - SorS 2018.

održat će se u Sarajevu  od 6. do 8. lipnja/juna 2018. godine

 

  

Posjetite web stranicu SORS