SORS

31. susret osiguravača i reosiguravača - SorS 2020.

održat će se u Sarajevu  od 10. do 12. lipnja/juna 2020. godine

 

  

Posjetite web stranicu SORS