SORS

32. susret osiguravača i reosiguravača - SorS 2021.

održat će se u Sarajevu  od 09. do 11. juna/lipnja 2021. godine

 

  

Posjetite web stranicu SORS