Godina 2018

29. susret osiguravača i reosiguravača - SorS 2018.

održao se od 6. do 8. lipnja/juna 2018. godine