Godina 2019

30. susret osiguravača i reosiguravača - SorS 2019.

održao se u Sarajevu, u Hotel Holiday, od 12. - 14. lipnja/juna 2019. godine