Poslovna filozofija i vizija

Poslovna filozofija Bosna RE sadržana je u izrazu “najbolja usluga, skrojena po mjeri i zahtjevima cedenta”. Ovo znači da Bosna RE pruža profesionalnu i najbolju uslugu koja se bazira na sigurnosti, stabilnosti, kontinuitetu i znanju. Svaki naš cedent i svaki pojedini ugovor, predstavljaju novi izazov i zadatak za Bosna RE. Svakom od njih se prilazi sa punom odgovornošću i pokušava se iznaći najbolji mogući način za savladavanje zadatka. Znanje naših uposlenika i njihov profesionalni odnos prema poslu, omogućavaju nam da ponudimo kvalitetno i efikasno rješenje. 

U skladu sa zacrtanim ciljevima Bosna RE stalno unapređuje svoje poslovne veze sa najvećim reosiguravačima na svijetu. Ova saradnja je neophodna zbog dva razloga: 

prvo, koristeći kapacitete velikih reosiguravača, Bosna RE povećava vlastite kapacitete i štiti preuzeti portfelj na najbolji i najefikasniji način; 
drugo, preko saradnje sa velikim reosiguravačima, Bosna RE dolazi do najnovijih znanja i tehnologije koji su neophodni radi pružanja najbolje zaštite za vlastite klijente.