Godina 2016

27. Susret osiguravača i reosiguravača – SorS 2016,
održao se u hotelu Bristol u Sarajevu od 8. do 10. lipnja/juna 2016. godine

 Glavna tema konferencije je bila:
Inovacije kao osnovna pretpostavka razvoja tržišta osiguranja i reosiguranja

s podtemama:

  • Inovacije u razvoju postojećih i novih usluga osiguranja
  • Upravljanje i distribucija osiguravajućih usluga u kontekstu primjene inovacija
  • Inovacije u primjeni prava, odnosno pravne regulative u osiguranju
  • Inovacije u upravljanju rizikom osiguranja i reosiguranja u kontekstu alternativnih transfera rizika osiguranja.