Novosti

COVID-19
18.05.2020

Prema internet portalima pandemija izazvana virusom Covid-19 je do jučerašnjeg dana (17.05.2020.) prouzrokovala ukupan zvaničan broj inficiranih osoba u svijetu od 4.720.077, a 313.216 osoba je umrlo usljed oboljevanja od koronavirusa. Covid-19 često nije uzrok smrti, ali kod oboljelih od drugih bolesti može pogoršati stanje i dovesti do smrti. Uobičajena praksa je da se svi smrtni slučajevi kada je kod pacijenta dokazana inficiranost Covidom-19 pripisuju baš tom virusu. Što se oblasti osiguranja tiče, Covid-19 će doprinijeti značajnim štetama u svijetu, a i brojnim i dugotrajnim sudskim postupcima u slučajevima gdje uvjeti osiguranja nisu precizni ili gdje su pojedine države odlučile da su društva za osiguranje u obavezi plaćati štete od virusa koje nisu pokrivene policama osiguranja. Glavni izvršni direktor Lloyd’s of London, gosp. John Neal, je 14.05.2020. procijenio da će biti pogođeno 14 kategorija osiguranja između kojih su osiguranje otkaza događaja, putničko osiguranje, nesavjesno liječenje, radnička kompenzacija, odgovornost poslodavaca, opća odgovornost, posebno u pogledu kompanija koje organiziraju putovanja kruzerima i u pogledu hotela, kao i osiguranje direktora i zvaničnika društava, osiguranje trgovinskih kredita, osiguranje političkih rizika, osiguranje garancija i hipoteka. Po njegovom viđenju, oblast osiguranja je više zabrinuta efektima ekonomske krize na bilanse stanja nego eventualnim gubicima od preuzimanja rizika. Procjena šteta Lloyd’sa usljed Covid-a 19 je do 4,3 milijarde USD, a cjelokupne industrije osiguranja u svijetu 107 milijardi USD. Gubitke na ulaganjima usljed Covida-19 za industriju osiguranja Lloyd’s procjenjuje na 96 milijardi USD. Ovi gubici su usporedivi sa gubicima nastalim uslijed prirodnih opasnosti, poput uragana Katrina, Rita i Vilma 2005., odnosno Harvey, Irma i Maria iz 2017.