Novosti

COVID-19 i tržište osiguranja u FBiH na 30.04.2020
20.05.2020

Uticaj Covida-19 na tržište osiguranja u Federaciji BiH je, prema  statistikama Agencije za nadzor osiguranja, kumulativno u periodima 01.01.2020. do 31.03.2020. i od 01.01.2020. do 30.04.2020. bio manjeg obima, tako da je u odnosu na iste periode prethodne godine za prva tri mjeseca ukupna premija porasla za 4,4%, a za prva četiri mjeseca je pala za 1,6%. 

 

No, kada se usporedi premija ostvarena u martu 2020. prema premiji ostvarenoj u martu 2019. u Federaciji BiH je zabilježen pad od 6,1%, a premija ostvarena u aprilu 2020. U FBiH je manja od 17,2% od premije ostvarene u aprilu 2019. 

 

Nezgoda je zabilježila pad u mjesecu aprilu od 27,2%, zdravstveno osiguranje je imalo značajan pad u oba mjeseca (24,7% u martu i 54,3% u aprilu), auto kasko također značajan pad u oba mjeseca (9,9% u martu i 24,4% u aprilu), dok je osiguranje od autoodgovornosti zabilježilo manji pad – u martu od 5,6% a u aprilu od 2,5%. Životna osiguranja su u mjesecu martu imala pad od 6,9%, a u mjesecu aprilu 2020. od 23,3.%. Osiguranje od požara je imalo rast od 5,8% u martu i 0,6% u aprilu, a ostala osiguranja imovine su rasla 43,6% u martu, odnosno 18,4% u aprilu.