Novosti

COVID-19 i tržište osiguranja u FBiH na 30.11.2020.
16.12.2020

Uticaj Covida-19 na tržište osiguranja u Federaciji BiH je, prema statistikama Agencije za nadzor osiguranja, kumulativno u periodu 01.01.2020. do 30.11.2020. prouzrokovao pad premije u odnosu na isti period prethodne godine od 1,6%.  

 

Kada se usporedi ukupna premija na tržištu Federacije BiH ostvarena u novembru 2020. sa premijom ostvarenom u novembru 2019. godine vidimo ostvareni pad premije od 2,1%. Vrste osiguranja koje su imale pad su bile 01 osiguranje od nezgode s padom od 27,3%, 02 zdravstveno osiguranje je imalo pad od 7,6%, 03 osiguranje auto kaska pad od 7,1%, osiguranje od požara pad od 26,3% te 09 ostala osiguranja imovine pad od 8,1%.

 

Vrsta 07 osiguranje robe u prijevozu imala je rast od 10,6%, vrsta 10 osiguranje od automobilske odgovornosti rast od 1,7%.

 

Ostale vrste u apsolutnom iznosu imaju dosta malu premiju te ne pridonose značajno ukupnoj premiji, stoga ih ni ne spominjemo. 

 

Na vrsti 19 životno osiguranje zabilježen je rast u odnosu na novembar 2019. godine od 12,3%.