Novosti

COVID-19 i tržište osiguranja u FBiH na 31.07.2020.
13.08.2020

Uticaj Covida-19 na tržište osiguranja u Federaciji BiH je, prema statistikama Agencije za nadzor osiguranja, kumulativno u periodu 01.01.2020. do 31.07.2020. prouzrokovao pad premije u odnosu na isti period prethodne godine od 3%.  

 

Kada se usporedi premija ostvarena u julu 2020. sa premijom ostvarenom u julu 2019. godine vidimo ostvareni pad premije od 2,1%. Vrste osiguranja koje su imale pad su bile 01 osiguranje od nezgode, ali pad nije bio toliko veliki, 1,3%, 02 zdravstveno osiguranje pad od 37,4%, osiguranje od automobilske odgovornosti pad od 0,6%. S druge strane, vrsta 07 osiguranje robe u prevozu je konačno došla u situaciju rasta od 23,9%, 08 osiguranje od požara rast od 2,1%, 09 ostala osiguranje imovine rast od 12,6%, te vrrsta 13 ostala osiguranja od odgovornosti rast od 47%. Ostale vrste u apsolutnom iznosu imaju dosta malu premiju te ne pridonose značajno ukupnoj premiji, stoga ih ni ne spominjemo. 

 

Životno osiguranje je dosegnulo 99,8% premije iz jula 2019., a kumulativno za prvih 7 mjeseci ove godine u poređenju s prvih 7 mjeseci 2019. pad premije životnog osiguranja je 5,7%.