Novosti

COVID-19 i tržište osiguranja u FBiH na 31.08.2020.
16.09.2020

Uticaj Covida-19 na tržište osiguranja u Federaciji BiH je, prema statistikama Agencije za nadzor osiguranja, kumulativno u periodu 01.01.2020. do 31.08.2020. prouzrokovao pad premije u odnosu na isti period prethodne godine od 2,5%.  

 

Kada se usporedi ukupna premija na tržištu Federacije BiH ostvarena u augustu 2020. sa premijom ostvarenom u augustu 2019. godine vidimo ostvareni pad premije od 2,5%. Vrste osiguranja koje su imale pad su bile 01 osiguranje od nezgode s padom od 17,4%, 02 zdravstveno osiguranje pad od 31,5%, te 08 osiguranje od požara pad od 7,1%.

 

Vrsta 09 ostala osiguranja imovine imala je rast od 38,3%, vrsta 10 osiguranje od automobilske odgovornosti imalo je rast od 1,8%.

 

Ostale vrste u apsolutnom iznosu imaju dosta malu premiju te ne pridonose značajno ukupnoj premiji, stoga ih ni ne spominjemo. 

 

Na vrsti 19 životno osiguranje zabilježen je pad u odnosu na august 2019. godine od 2,9%.