Novosti

COVID-19 i tržište osiguranja u FBiH na 31.10.2020.
10.12.2020

Uticaj Covida-19 na tržište osiguranja u Federaciji BiH je, prema statistikama Agencije za nadzor osiguranja, kumulativno u periodu 01.01.2020. do 30.10.2020. prouzrokovao pad premije u odnosu na isti period prethodne godine od 1,5%.  

 

Kada se usporedi ukupna premija na tržištu Federacije BiH ostvarena u oktobru 2020. sa premijom ostvarenom u oktobru 2019. godine vidimo ostvareni rast premije od 7%. Vrste osiguranja koje su imale pad su bile 02 zdravstveno osiguranje pad od 18,4% te 07 osiguranje robe u prijevozu pad od 2,9%.

 

Vrsta 03 osiguranje cestovnih vozila (kasko) imala je rast od 2,5%, vrsta 08 osiguranje od požara rast od 98,4%, vrsta 09 ostala osiguranja imovine rast od 115,2%, vrsta 10 osiguranje od automobilske odgovornosti imalo je rast od 3,7%.

 

Ostale vrste u apsolutnom iznosu imaju dosta malu premiju te ne pridonose značajno ukupnoj premiji, stoga ih ni ne spominjemo. 

 

Na vrsti 19 životno osiguranje zabilježen je pad u odnosu na oktobar 2019. godine od 3,5%.