Novosti

COVID-19 i tržište osiguranje u FBiH na 31.05.2020
17.06.2020

Uticaj Covida-19 na tržište osiguranja u Federaciji BiH je, prema statistikama Agencije za nadzor osiguranja, kumulativno u periodu 01.01.2020. do 31.05.2020. prouzrokovao pad premije u odnosu na isti period prethodne godine od 4,6%. 

 

Kada se usporedi premija ostvarena u maju 2020. sa premijom ostvarenom u maju 2019. godine pad premije je 15,1%. Vrste osiguranja koje nisu imale pad ili su imale manji pad su one koje predstavljaju samo mali udio u ukupnoj premiji (06 osiguranje plovila, 11 osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, 16 osiguranje raznih financijskih gubitaka, 17 osiguranje troškova pravne zaštite, 18 osiguranje pomoći), a pad su zabilježile ključne vrste – 01 nezgoda od 12,7%, 02 zdravstveno osiguranje od 38,4%, 03 auto kasko 9,8%, 07 roba u prijevozu 22,5%, 08 osiguranje od požara 28,7%, ostala osiguranje imovine 45,6%, osiguranje od autoodgovornosti 5,3% te 19 životno osiguranje 24,4%. 

 

Ohrabruje da je pad premije u mjesecu maju manji od pada premije u mjesecu aprilu, te se nadamo da će se u narednim mjesecima stanje na tržištu osiguranje normalizirati.