Novosti

COVID-19 i tržište osiguranje u FBiH na 30.06.2020
17.07.2020

Uticaj Covida-19 na tržište osiguranja u Federaciji BiH je, prema statistikama Agencije za nadzor osiguranja, kumulativno u periodu 01.01.2020. do 30.06.2020. prouzrokovao pad premije u odnosu na isti period prethodne godine od 3,1%. 

 

Kada se usporedi premija ostvarena u junu 2020. sa premijom ostvarenom u junu 2019. godine vidimo ostvareni rast premije od 4,1%. Vrste osiguranja koje su imale pad su bile 01 osiguranje od nezgode, ali pad nije bio toliko veliki, 6,4%, 02 zdravstveno osiguranje pad od 36,3%, 07 osiguranje robe u prevozu, dramatičan pad od 64,4%, te vrste 11 osiguranje odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, 12 osiguranje odgovornosti za upotrebu plovila,13 ostala osiguranja od odgovornosti, 14 osiguranje kredita i 15 osiguranje jamstva.

 

Dobra vijest je da su ostale vrste osiguranja zabilježile rast u odnosu na premiju iz juna 2019. Životno osiguranje je dosegnulo 99,9% premije iz juna 2019., a kumulativno za prvih 6 mjeseci ove godine u poređenju s prvih 6 mjeseci 2019. pad premije životnog osiguranja je  6,5%

 

Naše nade o normalizaciji tržišta su se u mjesecu junu ostvarile, a od daljnje situacije s pandemijom kao i razvoja krize koju je ona prouzrokovala zavisit će i dešavanja na tržištu osiguranja Federacije BiH.