Novosti

Čestitamo!
01.06.2018

Poziciju izvršnog direktora za financije u Bosna RE-u od danas će obavljati gosp. Bakir Pilav, dipl. ecc. Gosp. Pilav je u Bosna RE-u već duže od 18 godina i temeljito poznaje i preuzimanje i retrocesiju rizika reosiguranja kao i financijske aspekte poslovanja društva. Želimo mu uspješan rad na ovoj poziciji člana naše Uprave.