Novosti

Prvi susreti društava za osiguranje i reosiguranje BiH
22.11.2016

Od 22. do 25. 09.2016. u Tesliću su vrlo uspješno održani prvi Susreti društava za osiguranje i reosiguranje Bosne i Hercegovine sa oko 280 učesnika.

 

Uz dva okrugla stola na temu ulaganja sredstava društava za osiguranje i reosiguranje i javnih tendera, veliku pažnju su privukla i sportska takmičenja.