Novosti

SorS 2018
16.04.2018

 

 

SORS

29. susret osiguravača i reosiguravača - SorS 2018.

održat će se u Sarajevu od 6. do 8. lipnja/juna 2018. godine