Novosti

SorS 2019
06.05.2019

 

30. susret osiguravača i reosiguravača - SorS 2019.

održati će se u Sarajevu, u Hotelu Holiday, 12. - 14. lipnja/juna 2019. godine

 Sors 2019