Novosti

Trinaesti put za redom rejting Bosna Re: B+ (Good)
18.06.2020

17.06.2020 po 13-ti put za Bosna RE je A.M. Best kao najstarija i jedna od najuglednijih Agencija za određivanje ratinga društava za osiguranje i reosiguranje potvrdila rating financijske jačine B+ (Dobar), sa stabilnim izgledima. Rating prema A.M. Bestu odražava snagu bilansa stanja kojeg ocjenjuju kao vrlo jakog, adekvatno poslovanje, ograničeni poslovni profil i odgovarajuće upravljanje rizicima društva. Bilans stanja je podržan i najjačom razinom kapitalizacije prilagođene rizicima, prema Best’s Capital Adequacy Ratio modelu.