Novosti

Tržište osiguranja u BiH u 2022
08.02.2023

Na osnovu podataka Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za osiguranje Republike Srpske dajemo nezvanični pregled premije osiguranja u Bosni i Hercegovini u 2022. godini.

 

Ukupna premija osiguranja u BiH u 2022. godini iznosila je 881.038.992 KM. Taj iznos je za 7,65% viši od premije iz 2021. godine.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 692.793.777 KM, što je za 7,64% više od premije neživotnih osiguranja u 2021. godini.

Premija životnih osiguranja je iznosila 188.245.215 KM, što je za 7,70% više od premije životnih osiguranja u 2021. godini.

 

Ukupna premija osiguranja u Federaciji BiH u 2022. godini iznosila je 604.180.407 KM. Taj iznos je za 7,83% viši od premije iz 2021. godine.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 470.715.404 KM, što je za 7,28% više od premije neživotnih osiguranja u 2021. godini.

Premija životnih osiguranja je iznosila 133.465.003 KM, što je za 9,81% više od premije životnih osiguranja u 2021. godini.

 

Ukupna premija osiguranja u Republici Srpskoj u 2022. godini iznosila je 276.858.585 KM. Taj iznos je za 7,27% viši od premije iz 2021. godine.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 222.078.373 KM, što je za 8,42% više od premije neživotnih osiguranja u 2021. godini.

Premija životnih osiguranja je iznosila 54.780.212 KM, što je za 2,86% više od premije životnih osiguranja u 2021. godini.

 

Pojedine vrste osiguranja su u ukupnoj premiji imali sljedeća učešća (na nivou BiH):

 

01 Osiguranje od nezgode 6,03% (pad učešća u odnosu na 2021. - 6,18%)

02 Zdravstveno osiguranje 1,90% (rast učešća u odnosu na 2021. - 1,44%)

03 Osiguranje cestovnih vozila 10,18% (rast učešća u odnosu na 2021. - 9,73%)

04 Osiguranje tračnih vozila 0,00% (bez promjena u odnosu na 2021. – 0,00%)

05 Osiguranje zračnih letjelica 0,01% (rast učešća u odnosu na 2021. – 0,00%)

06 Osiguranje plovila 0,00% (bez promjena u odnosu na 2021. – 0,00%)

07 Osiguranje robe u prijevozu 0,43% (rast učešća u odnosu na 2021. - 0,37%)

08 Osiguranje od požara i elementarnih šteta 4,14% (rast učešća u odnosu na 2021. - 4,07%)

09 Ostala osiguranja imovine 3,88% (rast učešća u odnosu na 2021. - 3,64%)

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 48,45% (pad učešća u odnosu na 2021. - 49,95%)

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 0,03% (rast učešća u odnosu na 2021. - 0,02%)

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 0,00% (bez promjena u odnosu na 2021. – 0,00%)

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 1,69% (rast učešća u odnosu na 2021. - 1,51%)

14 Osiguranje kredita 0,97% (rast učešća u odnosu na 2021. - 0,95%)

15 Osiguranje jemstava 0,05% (pad učešća u odnosu na 2021. - 0,04%)

16 Osiguranje raznih financijskih gubitaka 0,63% (rast učešća u odnosu na 2021. - 0,50%)

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 0,01% (pad u odnosu na 2021. - 0,02%)

18 Osiguranje pomoći 0,25% (rast u odnosu na 2021. - 0,21%)

19 Životna osiguranja 21,34% (rast u odnosu na 2021. - 21,25%)

 

Na tržištu osiguranja je u 2022. poslovalo ukupno 25 društava za osiguranje, 11 sa sjedištem u Federaciji BiH i pod nadzorom Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, te 14 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko distrikta BiH, koja su pod nadzorom Agencije za osiguranje Republike Srpske.

 

Na tržištu Republike Srpske posluje 10 društava sa sjedištem u Federaciji BiH, a na tržištu Federacije BiH posluje 8 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH.