Novosti

Tržište osiguranja u BiH u 2023.
17.01.2024

Na osnovu podataka Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za osiguranje Republike Srpske dajemo nezvanični pregled premije osiguranja u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

Ukupna premija osiguranja u BiH u 2023. godine iznosila je 984.041.613 KM. Taj iznos je za 11,67% viši od premije u 2022. godini.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 784.537.062 KM, što je za 13,22% više od premije neživotnih osiguranja u 2022. godini.

Premija životnih osiguranja je iznosila 199.504.551 KM, što je za 5,98% više od premije životnih osiguranja u 2022. godini.

Ukupna premija osiguranja u Federaciji BiH u 2023. godini iznosila je 663.560.171 KM. Taj iznos je za 9,82% viši od premije u 2022. godini.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 520.817.868 KM, što je za 10,64% više od premije neživotnih osiguranja u 2022. godini.

Premija životnih osiguranja je iznosila 142.742.303 KM, što je za 6,95% više od premije životnih osiguranja u 2022. godini.

Ukupna premija osiguranja u Republici Srpskoj u 2023. godine iznosila je 320.481.442 KM. Taj iznos je za 15,71% viši od premije u 2022. godini.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 263.719.194 KM, što je za 18,69% više od premije neživotnih osiguranja u 2022. godini.

Premija životnih osiguranja je iznosila 56.762.248 KM, što je za 3,62% više od premije životnih osiguranja u 2022. godini.

 

Pojedine vrste osiguranja su u ukupnoj premiji imali sljedeća učešća (na nivou BiH):

01 Osiguranje od nezgode 5,83% (pad učešća u odnosu na 2022. - 5,93%)

02 Zdravstveno osiguranje 2,16% (rast učešća u odnosu na 2022. - 2,15%)

03 Osiguranje cestovnih vozila 10,78% (pad učešća u odnosu na 2022. - 10,87%)

04 Osiguranje tračnih vozila 0,00% (bez promjena u odnosu na 2022. – 0,00%)

05 Osiguranje zračnih letjelica 0,01% (rast učešća u odnosu na 2022. – 0,00%)

06 Osiguranje plovila 0,00% (bez promjena u odnosu na 2022. – 0,00%)

07 Osiguranje robe u prijevozu 0,41% (pad učešća u odnosu na 2022. - 0,45%)

08 Osiguranje od požara i elementarnih šteta 4,07% (bez promjena u odnosu na 2022. - 4,07%)

09 Ostala osiguranja imovine 4,06% (pad učešća u odnosu na 2022. - 4,58%)

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 48,85% (rast učešća u odnosu na 2022. - 48,82%)

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 0,03% (rast učešća u odnosu na 2022. - 0,02%)

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 0,00% (pad učešća u odnosu na 2022. – 0,01%)

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 1,67% (rast učešća u odnosu na 2022. - 1,40%)

14 Osiguranje kredita 0,82% (bez promjena u odnosu na 2022. - 0,82%)

15 Osiguranje jemstava 0,05% (bez promjena u odnosu na 2022. - 0,05%)

16 Osiguranje raznih financijskih gubitaka 0,68% (pad učešća u odnosu na 2022. - 0,72%)

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 0,01% (bez promjena u odnosu na 2022. - 0,01%)

18 Osiguranje pomoći 0,32% (pad učešća u odnosu na 2022. - 0,33%)

19 Životna osiguranja 20,23% (rast učešća u odnosu na 2022. - 19,75%)

Na tržištu osiguranja je u 2023. poslovalo ukupno 24 društava za osiguranje, 10 sa sjedištem u Federaciji BiH i pod nadzorom Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, te 14 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko distrikta BiH, koja su pod nadzorom Agencije za osiguranje Republike Srpske.

Na tržištu Republike Srpske posluje 9 društava sa sjedištem u Federaciji BiH, a na tržištu Federacije BiH posluje 8 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH.