Novosti

Tržište osiguranja u BiH u devet mjeseci 2022.
01.11.2022

 

Na osnovu podataka Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za osiguranje Republike Srpske dajemo nezvanični pregled premije osiguranja u Bosni i Hercegovini u za prvih devet mjeseci 2022. godine.

 

Ukupna premija osiguranja u BiH za prvih devet mjeseci 2022. godine iznosila je 668.929.861 KM. Taj iznos je za 8,16% viši od premije iz prvih devet mjeseci 2021. godine.

 

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 529.150.753 KM, što je za 7,44% više od premije neživotnih osiguranja iz prvih devet mjeseci 2021. godine.

 

Premija životnih osiguranja je iznosila 139.779.108 KM, što je za 11,00% više od premije životnih osiguranja iz prvih devet mjeseci 2021. godine.

 

Ukupna premija osiguranja u Federaciji BiH za prvih devet mjeseci 2022. godine iznosila je 459.617.582 KM. Taj iznos je za 8,42% viši od premije iz prvih devet mjeseci 2021. godine.

 

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 359.633.000 KM, što je za 7,03% više od premije neživotnih osiguranja iz prvih devet mjeseci 2021. godine.

 

Premija životnih osiguranja je iznosila 99.984.582 KM, što je za 13,72% više od premije životnih osiguranja iz prvih devet mjeseci 2021. godine.

 

Ukupna premija osiguranja u Republici Srpskoj za prvih devet mjeseci 2022. godine iznosila je 209.312.279 KM. Taj iznos je za 7,61% viši od premije iz prvih devet mjeseci 2021. godine.

 

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 169.517.753 KM, što je za 8,31% više od premije neživotnih osiguranja iz prvih devet mjeseci 2021. godine.

 

Premija životnih osiguranja je iznosila 39.794.526 KM, što je za 4,70% više od premije životnih osiguranja iz prvih devet mjeseci 2021. godine.

 

Na tržištu osiguranja je u 2022. poslovalo ukupno 25 društava za osiguranje, 11 sa sjedištem u Federaciji BiH i pod nadzorom Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, te 14 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko distrikta BiH, koja su pod nadzorom Agencije za osiguranje Republike Srpske.

 

Na tržištu Republike Srpske posluje 10 društava sa sjedištem u Federaciji BiH, a na tržištu Federacije BiH posluje 8 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH.