Novosti

Tržište osiguranja u BiH u prva tri mjeseca 2022.
24.04.2022

Na osnovu podataka Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za osiguranje Republike Srpske dajemo nezvanični pregled premije osiguranja u Bosni i Hercegovini u za prva tri mjeseca 2022. godine.

 

Ukupna premija osiguranja u BiH za prva tri mjeseca 2022. godine iznosila je 209.844.957 KM. Taj iznos je za 9,22% viši od premije iz prva tri mjeseca 2021. godine.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 163.526.140 KM, što je za 7,75% više od premije neživotnih osiguranja iz prva tri mjeseca 2021. godine.

Premija životnih osiguranja je iznosila 46.318.817 KM, što je za 14,76% više od premije životnih osiguranja iz prva tri mjeseca 2021. godine.

Ukupna premija osiguranja u Federaciji BiH za prva tri mjeseca 2022. godine iznosila je 145.867.383 KM. Taj iznos je za 9,31% viši od premije iz prva tri mjeseca 2021. godine.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 112.664.953 KM, što je za 7,27% više od premije neživotnih osiguranja iz prva tri mjeseca 2021. godine.

Premija životnih osiguranja je iznosila 33.202.430 KM, što je za 16,85% više od premije životnih osiguranja iz prva tri mjeseca 2021. godine.

 

Ukupna premija osiguranja u Republici Srpskoj za prva tri mjeseca 2022. godine iznosila je 63.977.574 KM. Taj iznos je za 9,01% viši od premije iz prva tri mjeseca 2021. godine.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 50.861.187 KM, što je za 8,82% više od premije neživotnih osiguranja iz prva tri mjeseca 2021. godine.

Premija životnih osiguranja je iznosila 13.116.387 KM, što je za 9,78% više od premije životnih osiguranja iz prva tri mjeseca 2021. godine.

 

Na tržištu osiguranja je u 2022. poslovalo ukupno 25 društava za osiguranje, 11 sa sjedištem u Federaciji BiH i pod nadzorom Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, te 14 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko distrikta BiH, koja su pod nadzorom Agencije za osiguranje Republike Srpske.

 

Na tržištu Republike Srpske posluje 10 društava sa sjedištem u Federaciji BiH, a na tržištu Federacije BiH posluje 8 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH.