Novosti

Tržište osiguranja u BiH u prvih šest mjeseci 2023.
09.08.2023

Na osnovu podataka Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za osiguranje Republike Srpske dajemo nezvanični pregled premije osiguranja u Bosni i Hercegovini za prvih šest mjeseci 2023. godine.

 

Ukupna premija osiguranja u BiH za prvih 6 mjeseci 2023. godine iznosila je 488.590.342 KM. Taj iznos je za 9,86% viši od premije za prvih 6 mjeseci 2022. godine.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 391.147.416 KM, što je za 11,83% više od premije neživotnih osiguranja za prvih 6 mjeseci 2022. godine.

Premija životnih osiguranja je iznosila 97.442.926 KM, što je za 2,61% više od premije životnih osiguranja za prvih 6 mjeseci 2022. godine.

 

Ukupna premija osiguranja u Federaciji BiH za prvih šest mjeseci 2023. godine iznosila je 333.335.525 KM. Taj iznos je za 8,26% viši od premije za prvih 6 mjeseci 2022. godine.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 263.083.801 KM, što je za 9,74% više od premije neživotnih osiguranja za prvih 6 mjeseci 2022. godine.

Premija životnih osiguranja je iznosila 70.251.724 KM, što je za 3,09% više od premije životnih osiguranja za prvih 6 mjeseci 2022. godine.

 

Ukupna premija osiguranja u Republici Srpskoj za prvih šest mjeseci 2023. godine iznosila je 155.254.817 KM. Taj iznos je za 13,46% viši od premije za prvih 6 mjeseci 2022. godine.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 128.063.615 KM, što je za 16,40% više od premije neživotnih osiguranja za prvih 6 mjeseci 2022. godine.

Premija životnih osiguranja je iznosila 27.191.202 KM, što je za 2,61% više od premije životnih osiguranja za prvih 6 mjeseci 2022. godine.

 

Pojedine vrste osiguranja su u ukupnoj premiji imali sljedeća učešća (na nivou BiH):

 

01 Osiguranje od nezgode 6,26% (rast učešća u odnosu na 2022. - 6,08%)

02 Zdravstveno osiguranje 2,12% (rast učešća u odnosu na 2022. - 1,62%)

03 Osiguranje cestovnih vozila 10,98% (rast učešća u odnosu na 2022. - 10,17%)

04 Osiguranje tračnih vozila 0,00% (bez promjena u odnosu na 2022. – 0,00%)

05 Osiguranje zračnih letjelica 0,00% (pad učešća u odnosu na 2022. – 0,01%)

06 Osiguranje plovila 0,00% (bez promjena u odnosu na 2022. – 0,00%)

07 Osiguranje robe u prijevozu 0,61% (pad učešća u odnosu na 2022. - 0,65%)

08 Osiguranje od požara i elementarnih šteta 4,49% (pad učešća u odnosu na 2022. - 4,56%)

09 Ostala osiguranja imovine 4,57% (pad učešća u odnosu na 2022. - 4,68%)

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 47,42% (rast učešća u odnosu na 2022. - 47,33%)

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 0,02% (bez promjena u odnosu na 2022. - 0,02%)

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 0,00% (bez promjena u odnosu na 2022. – 0,00%)

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 1,54% (rast učešća u odnosu na 2022. - 1,41%)

14 Osiguranje kredita 0,87% (pad učešća u odnosu na 2022. - 1,02%)

15 Osiguranje jemstava 0,06% (pad učešća u odnosu na 2022. - 0,07%)

16 Osiguranje raznih financijskih gubitaka 0,80% (rast učešća u odnosu na 2022. - 0,76%)

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 0,01% (pad u odnosu na 2022. - 0,02%)

18 Osiguranje pomoći 0,29% (rast učešća u odnosu na 2022. - 0,22%)

19 Životna osiguranja 19,94% (pad učešća u odnosu na 2022. - 21,37%)

 

Na tržištu osiguranja je u 2023. poslovalo ukupno 24 društava za osiguranje, 10 sa sjedištem u Federaciji BiH i pod nadzorom Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, te 14 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko distrikta BiH, koja su pod nadzorom Agencije za osiguranje Republike Srpske.

 

Na tržištu Republike Srpske posluje 9 društava sa sjedištem u Federaciji BiH, a na tržištu Federacije BiH posluje 8 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH.