Novosti

Tržište osiguranja u BiH za prvih 9 mjeseci 2023.
30.10.2023

Na osnovu podataka Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za osiguranje Republike Srpske dajemo nezvanični pregled premije osiguranja u Bosni i Hercegovini za prvih devet mjeseci 2023. godine.

 

Ukupna premija osiguranja u BiH za prvih 9 mjeseci 2023. godine iznosila je 744.438.855 KM. Taj iznos je za 11,31% viši od premije za prvih 9 mjeseci 2022. godine.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 597.380.976 KM, što je za 11,45% više od premije neživotnih osiguranja za prvih 9 mjeseci 2022. godine.

Premija životnih osiguranja je iznosila 147.057.879 KM, što je za 2,95% više od premije životnih osiguranja za prvih 9 mjeseci 2022. godine.

 

Ukupna premija osiguranja u Federaciji BiH za prvih devet mjeseci 2023. godine iznosila je 503.823.657 KM. Taj iznos je za 9,65% viši od premije za prvih 9 mjeseci 2022. godine.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 397.511.739 KM, što je za 10,6% više od premije neživotnih osiguranja za prvih 9 mjeseci 2022. godine.

Premija životnih osiguranja je iznosila 106.311.918 KM, što je za 6,3% više od premije životnih osiguranja za prvih 9 mjeseci 2022. godine.

 

Ukupna premija osiguranja u Republici Srpskoj za prvih devet mjeseci 2023. godine iznosila je 240.615.199 KM. Taj iznos je za 14,96% viši od premije za prvih 9 mjeseci 2022. godine.

Premija neživotnih osiguranja je iznosila 199.869.238 KM, što je za 15,2% više od premije neživotnih osiguranja za prvih 9 mjeseci 2022. godine.

Premija životnih osiguranja je iznosila 40.745.961 KM, što je za 2,39% više od premije životnih osiguranja za prvih 9 mjeseci 2022. godine.

 

Pojedine vrste osiguranja su u ukupnoj premiji imali sljedeća učešća (na nivou BiH):

 

01 Osiguranje od nezgode 5,93% (pad učešća u odnosu na 2022. - 5,97%)

02 Zdravstveno osiguranje 2,15% (rast učešća u odnosu na 2022. - 1,80%)

03 Osiguranje cestovnih vozila 10,87% (rast učešća u odnosu na 2022. - 10,23%)

04 Osiguranje tračnih vozila 0,00% (bez promjena u odnosu na 2022. – 0,00%)

05 Osiguranje zračnih letjelica 0,00% (pad učešća u odnosu na 2022. – 0,01%)

06 Osiguranje plovila 0,00% (bez promjena u odnosu na 2022. – 0,00%)

07 Osiguranje robe u prijevozu 0,45% (pad učešća u odnosu na 2022. - 0,49%)

08 Osiguranje od požara i elementarnih šteta 4,07% (pad učešća u odnosu na 2022. - 4,13%)

09 Ostala osiguranja imovine 4,58% (rast učešća u odnosu na 2022. - 4,25%)

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 48,82% (pad učešća u odnosu na 2022. - 48,89%)

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 0,02% (bez promjena u odnosu na 2022. - 0,02%)

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 0,01% (rast učešća u odnosu na 2022. – 0,00%)

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 1,40% (rast učešća u odnosu na 2022. - 1,35%)

14 Osiguranje kredita 0,82% (pad učešća u odnosu na 2022. - 0,94%)

15 Osiguranje jemstava 0,05% (pad učešća u odnosu na 2022. - 0,06%)

16 Osiguranje raznih financijskih gubitaka 0,72% (rast učešća u odnosu na 2022. - 0,68%)

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 0,01% (bez promjena u odnosu na 2022. - 0,01%)

18 Osiguranje pomoći 0,33% (rast učešća u odnosu na 2022. - 0,26%)

19 Životna osiguranja 19,75% (pad učešća u odnosu na 2022. - 20,90%)

 

Na tržištu osiguranja je u 2023. poslovalo ukupno 24 društava za osiguranje, 10 sa sjedištem u Federaciji BiH i pod nadzorom Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, te 14 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko distrikta BiH, koja su pod nadzorom Agencije za osiguranje Republike Srpske.

 

Na tržištu Republike Srpske posluje 9 društava sa sjedištem u Federaciji BiH, a na tržištu Federacije BiH posluje 8 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH.