Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 28.02.2021.
17.03.2021

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za februar 2021. godine. Ostvarena je premija od ukupno 42.416.161 KM, što je u odnosu na 43.809.435 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u februaru 2020. godine manje za 3,2%.
 

 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u februaru 2021. iznosi u % prema ostvarenju premije u februaru 2020. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 84,7% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 86,1% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 98,6% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine 

 

05 Osiguranje zračnih letjelica bez premije u obje godine 

 

06 Osiguranje plovila 4.442 KM u februaru 2021., bez premije u februaru 2020. 

 

07 Osiguranje robe u prevozu 53,4% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 109,4% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 78,79% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 107,4% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 113,2% 

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 75,2%

  

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 130,0%

  

14 Osiguranje kredita 95,6%

  

15 Osiguranje jemstava 76,2%

  

16 Osiguranje raznih finasijskih gubitaka 74,1% 

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 76,6% 

 

18 Osiguranje pomoći 100,0%

  

Neživotna osiguranja ukupno 99,8%

 

19 Životno osiguranje 87,2% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 96,8%, ili 1.393.294 KM manje ukupne premije u odnosu na februar 2020. godinu.  

 

Značajan pad imaju osiguranje nezgode, zdravstveno osiguranje i osiguranje robe u prevozu te ostala osiguranja imovine.