Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 28.02.2022.
01.04.2022

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za februar 2022. godine. Ostvarena je premija od ukupno 47.954.058 KM, što je u odnosu na 42.416.141 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u februaru 2021. godine više za 13,1%.
 

 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u februaru 2022. iznosi u % prema ostvarenju premije u februaru 2021. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 111,3% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 171,4% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 111,0% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine 

 

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u obje godine

 

06 Osiguranje plovila, bez premije u februaru 2022.

 

07 Osiguranje robe u prevozu 75,6% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 103,8% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 144,8% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 103,9% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 455,0% 

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 82,4%

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 94,1% 

 

14 Osiguranje kredita 111,3% 

 

15 Osiguranje jemstava 29,2% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 199,7%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 205,8% 

 

18 Osiguranje pomoći 121,2% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 110,0% 

 

19 Životno osiguranje 124,2% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 113,1%, ili 5.537.917 KM više ukupne premije u odnosu na februar 2021. godine.