Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 28.02.2023.
16.03.2023

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za februar 2023. godine. Ostvarena je premija od ukupno 48.982.901 KM, što je u odnosu na 47.954.058 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u februaru 2022. godine više za 2,1%.
 

 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u februaru 2023. iznosi u % prema ostvarenju premije u februaru 2022. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 83,0% 

02 Zdravstveno osiguranje 109,0% 

03 Osiguranje cestovnih vozila 112,9% 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u obje godine

06 Osiguranje plovila, bez premije u u 2022, 2.373 KM premije u 2023.

07 Osiguranje robe u prevozu 201,6% 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 96,9% 

09 Ostala osiguranja imovine 87,0% 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 104,5% 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, 100,7%

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, 49,7%

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 103,9% 

14 Osiguranje kredita 86,5% 

15 Osiguranje jemstava 487,8% 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 138,8%

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 109,8% 

18 Osiguranje pomoći 135,2% 

Neživotna osiguranja ukupno 102,5% 

19 Životno osiguranje 101,1% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 102,1%, ili 1.028.843 KM više ukupne premije u odnosu na februar 2022. godine.