Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 29.02.2024.
18.03.2024

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za februar 2024. godine. Ostvarena je premija od ukupno 57.062.560 KM, što je u odnosu na 48.982.901 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u februaru 2023. godine više za 16,5%.
 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u februaru 2024. iznosi u % prema ostvarenju premije u februaru 2023. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 106,4% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 103,3% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 122,8% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

 

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u obje godine

 

06 Osiguranje plovila, 2.373 Km premije u 2023., bez premije u februaru 2024. godine

 

07 Osiguranje robe u prevozu 25,0% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 136,7% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 155,3% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 119,9% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 94,2%

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 404,0%.

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 106,3% 

 

14 Osiguranje kredita 103,1% 

 

15 Osiguranje jemstava 117,6% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 122,6%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 122,7% 

 

18 Osiguranje pomoći 137,6% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 121,6% 

 

19 Životno osiguranje 99,8% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 116,5%, ili 8.079.659 KM više ukupne premije u odnosu na februar 2023. godine.