Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 30.04.2021.
11.05.2021

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za april 2021. godine. Ostvarena je premija od ukupno 46.996.045 KM, što je u odnosu na 40.202.253 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u aprilu 2020. godine više za 16,9%.

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u aprilu 2021. iznosi u % prema ostvarenju premije u aprilu 2020. godini kako slijedi:

01 Osiguranje od nezgode 113,9%
02 Zdravstveno osiguranje 158,8%
03 Osiguranje cestovnih vozila 117,8%
04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine
05 Osiguranje zračnih letjelica bez premije u aprilu 2020., 244 KM premije u aprilu 2021.
06 Osiguranje plovila bez premije u obje godine
07 Osiguranje robe u prevozu 96,7%
08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 112,8%
09 Ostala osiguranja imovine 149,1%
10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 107,1%
11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 26,2%
12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 147,1%
13 Ostala osiguranja od odgovornosti 130,8%
14 Osiguranje kredita 149,9%
15 Osiguranje jemstava 116,6%
16 Osiguranje raznih finasijskih gubitaka 109,7%
17 Osiguranje troškova pravne zaštite 984,5%
18 Osiguranje pomoći 135,3%

Neživotna osiguranja ukupno 113,0%

19 Životno osiguranje 133,1%

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 116,9%, ili 6.793.792 KM više ukupne premije u odnosu na april 2020. godine.