Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 30.04.2022.
13.05.2022

 

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za april 2022. godine. Ostvarena je premija od ukupno 50.619.842 KM, što je u odnosu na 46.931.443 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u aprilu 2021. godine više za 7,9%.

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u aprilu 2022. iznosi u % prema ostvarenju premije u aprilu 2021. godini kako slijedi: 

01 Osiguranje od nezgode 105,0

02 Zdravstveno osiguranje 176,0 

03 Osiguranje cestovnih vozila 126,7

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine  

05 Osiguranje zračnih letjelica 299,6%

06 Osiguranje plovila, bez premije u obje godine

07 Osiguranje robe u prevozu 387,9

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 93,6

09 Ostala osiguranja imovine 59,1

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 105,0

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 77,1

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 54,1%

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 89,5

14 Osiguranje kredita 96,4

15 Osiguranje jemstava 47,9% 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 131,7%

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 155,9% 

18 Osiguranje pomoći 119,2

Neživotna osiguranja ukupno 105,0

19 Životno osiguranje 118,0

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 107,9%, ili 3.688.399 KM više ukupne premije u odnosu na april 2021. godine.