Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 30.04.2023.
17.05.2023

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za april 2023. godine. Ostvarena je premija od ukupno 53.249.863 KM, što je u odnosu na 50.619.842 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u aprilu 2022. godine više za 5,2%.
 

 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u aprilu 2023. iznosi u % prema ostvarenju premije u aprilu 2022. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 115,2% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 217,6% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 118,5% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

 

05 Osiguranje zračnih letjelica, 731 KM u aprilu 2022., bez premije u aprilu 2023

 

06 Osiguranje plovila, bez premije u aprilu 2022., 1.814 KM premije u aprilu 2023.

 

07 Osiguranje robe u prevozu 84,8% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 116,8% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 100,6% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 105,2% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, 609,6%

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, 147,1%

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 87,8% 

 

14 Osiguranje kredita 61,8% 

 

15 Osiguranje jemstava 207,1% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 134,8%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 40,5% 

 

18 Osiguranje pomoći 143,0% 

 

 

Neživotna osiguranja ukupno 110,4% 

19 Životno osiguranje 88,8% 

 

 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 105,2%, ili 2.630.021 KM više ukupne premije u odnosu na april 2022. godine.