Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 30.06.2022.
14.07.2022

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za juni 2022. godine. Ostvarena je premija od ukupno 56.883.969 KM, što je u odnosu na 51.499.864 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u junu 2021. godine više za 10,5%.
 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u junu 2022. iznosi u % prema ostvarenju premije u junu 2021. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 109,2% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 134,0% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 111,0% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

 

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u 2022.

 

06 Osiguranje plovila, bez premije u 2021., 110 KM premije u 2022.

 

07 Osiguranje robe u prevozu 153,8% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 124,0% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 127,9% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 103,6% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 44,0% 

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 109,3%

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 143,1% 

 

14 Osiguranje kredita 84,4% 

 

15 Osiguranje jemstava 456,6% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 136,3%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 96,8% 

 

18 Osiguranje pomoći 122,7% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 108,3% 

 

19 Životno osiguranje 119,5% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 110,5%, ili 5.384.105 KM više ukupne premije u odnosu na juni 2021. godine.