Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 30.06.2023.
11.07.2023

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za juni 2023. godine. Ostvarena je premija od ukupno 60.623.073 KM, što je u odnosu na 56.883.969 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u junu 2022. godine više za 6,6%. 

 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u junu 2023. iznosi u % prema ostvarenju premije u junu 2022. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 105,9%  

02 Zdravstveno osiguranje 115,1%  

03 Osiguranje cestovnih vozila 114,3% 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u obje godine

06 Osiguranje plovila 141,8%

07 Osiguranje robe u prevozu 67,7% 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 116,3% 

09 Ostala osiguranja imovine 88,9% 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 105,4% 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, 1.119,5,0%

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, 228,6%

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 133,0%  

14 Osiguranje kredita 85,4% 

15 Osiguranje jemstava 42,4% 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 127,4%

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 130,9% 

18 Osiguranje pomoći 131,2% 

Neživotna osiguranja ukupno 107,2% 

19 Životno osiguranje 104,4% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 106,6%, ili 3.739.104 KM više ukupne premije u odnosu na juni 2022. godine.