Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 30.09.2021.
13.10.2021

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za septembar 2021. godine. Ostvarena je premija od ukupno 45.183.032 KM, što je u odnosu na 40.891.716 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u septembru 2020. godine više za 10,5%.

 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u septembru 2021. iznosi u % prema ostvarenju premije u septembru 2020. godini kako slijedi:

 

01 Osiguranje od nezgode 93,6%
02 Zdravstveno osiguranje 173,3%
03 Osiguranje cestovnih vozila 111,7%
04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine
05 Osiguranje zračnih letjelica 100,0%
06 Osiguranje plovila bez premije u 2021
07 Osiguranje robe u prevozu 154,3%
08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 128,8%
09 Ostala osiguranja imovine 118,1%
10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 106,5%
11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 58,3%
12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 119,3%
13 Ostala osiguranja od odgovornosti 108,4%
14 Osiguranje kredita 315,0%
15 Osiguranje jemstava 179,1%
16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 146,6%
17 Osiguranje troškova pravne zaštite 150,6%
18 Osiguranje pomoći 111,3%


Neživotna osiguranja ukupno 109,8%


19 Životno osiguranje 113,1%

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 110,5%, ili 4.291.316 KM više ukupne premije u odnosu na septembar 2020. godine.