Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 30.09.2022.
18.10.2022

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za septembar 2022. godine. Ostvarena je premija od ukupno 47.990.775 KM, što je u odnosu na 45.183.032 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u septembru 2021. godine više za 6,2%.
 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u septembru 2022. iznosi u % prema ostvarenju premije u septembru 2021. godini kako slijedi: 

01 Osiguranje od nezgode 126,2% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 125,5% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 115,7% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

 

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u 2022

 

06 Osiguranje plovila, bez premije u obje godine

 

07 Osiguranje robe u prevozu 124,5% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 93,7% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 120,3% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 103,0% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 56,0% 

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 98,0%

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 107,8% 

 

14 Osiguranje kredita 71,3% 

 

15 Osiguranje jemstava 79,8% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 133,7%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 91,3% 

 

18 Osiguranje pomoći 135,7% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 107,1% 

 

19 Životno osiguranje 103,1% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 106,2%, ili 2.807.743 KM više ukupne premije u odnosu na septembar 2021. godine.