Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 30.09.2023.
17.10.2023

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za septembar 2023. godine. Ostvarena je premija od ukupno 53.381.202 KM, što je u odnosu na 47.990.775 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u septembru 2022. godine više za 11,2%.
 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u septembru 2023. iznosi u % prema ostvarenju premije u septembru 2022. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 102,6% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 106,7% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 117,5% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

 

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u obje godine

 

06 Osiguranje plovila, bez premije u obje godine

 

07 Osiguranje robe u prevozu 101,5% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 131,0% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 88,9% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 107,4% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, 408,4%

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, 43,3%

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 138,7% 

 

14 Osiguranje kredita 78,5% 

 

15 Osiguranje jemstava 59,2% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 132,4%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 142,4% 

 

18 Osiguranje pomoći 131,5% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 109,2% 

 

19 Životno osiguranje 118,6% 

 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 111,2%, ili 5.390.427 KM više ukupne premije u odnosu na septembar 2022. godine