Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 30.11.2022.
27.12.2022

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za novembar 2022. godine. Ostvarena je premija od ukupno 45.603.704 KM, što je u odnosu na 42.562.962 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u novembru 2021. godine više za 7,1%.

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u novembru 2022. iznosi u % prema ostvarenju premije u novembru 2021. godini kako slijedi: 

 

01 Osiguranje od nezgode 99,6% 

 

02 Zdravstveno osiguranje 159,2% 

 

03 Osiguranje cestovnih vozila 110,2% 

 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

 

05 Osiguranje zračnih letjelica, bez premije u obje godine

 

06 Osiguranje plovila 143,0%

 

07 Osiguranje robe u prevozu 68,2% 

 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 102,0% 

 

09 Ostala osiguranja imovine 99,4% 

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 104,7% 

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 133,6% 

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 271,0%

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 559,0% 

 

14 Osiguranje kredita 73,4% 

 

15 Osiguranje jemstava 80,6% 

 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 127,5%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 31,2% 

 

18 Osiguranje pomoći 139,4% 

 

Neživotna osiguranja ukupno 110,9% 

 

19 Životno osiguranje 96,2% 

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 107,1%, ili 3.040.742 KM više ukupne premije u odnosu na novembar 2021. godine.