Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 31.01.2021.
02.03.2021

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za januar 2021. godine. Ostvarena je premija od ukupno 43.976.657 KM, što je u odnosu na 44.404.531 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u januaru 2020. godine manje za 1%.
 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u januaru 2021. iznosi u % prema ostvarenju premije u januaru 2020. godini kako slijedi: 

01 Osiguranje od nezgode 96,5% 

02 Zdravstveno osiguranje 61,7% 

03 Osiguranje cestovnih vozila 106,0% 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine 

05 Osiguranje zračnih letjelica bez premije u januaru 2021. 

06 Osiguranje plovila bez premije u januaru 2021. 

07 Osiguranje robe u prevozu 81,7% 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 86,5% 

09 Ostala osiguranja imovine 108,7%

 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 100,1%

 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 82,8%

 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila bez premije u obje godine

 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 116,9%

 

14 Osiguranje kredita 80,9%

 

15 Osiguranje jemstava 73,0%

 

16 Osiguranje raznih finasijskih gubitaka 146,8%

 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 605,2%

 

18 Osiguranje pomoći 125,6%

 

Neživotna osiguranja ukupno 98,6%

 

19 Životno osiguranje 100,9%

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 99,3%, ili 427.874 KM manje ukupne premije u odnosu na januar 2020. godinu. 

 

Značajan pad imaju zdravstveno osiguranje i osiguranje robe u prevozu te osiguranje od požara, dok je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila kao vrsta osiguranja usporila rast koji je imala krajem 2020. godine.